Navigácia

PARVEST HEALTH CARE INNOVATORS

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST HEALTH CARE INNOVATORS Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823416762

Posledná jednotková cena (k 21.2.2019)

1027.8900 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
2,36 % -1,97 % 18,12 % 7,96 % 8,31 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF