PARVEST ENERGY INNOVATORS

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST ENERGY INNOVATORS Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823414635

Posledná jednotková cena (k 15.1.2018)

588.5600 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
10,23 % 16,00 % -8,08 % 2,61 % -0,20 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU