PARVEST EQUITY WORLD ENERGY

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY WORLD ENERGY Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

200,32 mil. EUR

ISIN

LU0823414635

Posledná jednotková cena (k 10.5.2017)

562.18 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-8,07 % -2,65 % 10,73 % -6,51 % -0,21 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID