PARVEST EQUITY WORLD ENERGY

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY WORLD ENERGY Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

172,68 mil. EUR

ISIN

LU0823414635

Posledná jednotková cena (k 10.3.2017)

593.88 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-4,64 % 7,36 % 26,49 % -2,45 % -0,95 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF