PARVEST EQUITY WORLD ENERGY

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY WORLD ENERGY Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

161,83 mil. EUR

ISIN

LU0823414635

Posledná jednotková cena (k 20.4.2017)

576.35 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-1,99 % -1,00 % 10,15 % -5,00 % 0,05 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF