PARVEST EQUITY USA SMALL CAP-Classic EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY USA SMALL CAP-Classic EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

906,82 mil. EUR

ISIN

LU0823410724

Posledná jednotková cena (k 18.1.2017)

286.67 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-2,89 % 14,57 % 39,89 % 16,03 % 17,27 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF