Navigácia

BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity-Classic Cap

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity-Classic Cap Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823403356

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

121.4900 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-1,11 % 5,94 % 14,01 % 6,48 % 3,63 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF