PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

112,89 mil. EUR

ISIN

LU0823403356

Posledná jednotková cena (k 10.5.2017)

117.89 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
2,75 % 19,86 % 31,30 % 4,15 % 2,03 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID