PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

108,34 mil. EUR

ISIN

LU0823403356

Posledná jednotková cena (k 18.1.2017)

112.31 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,33 % 17,57 % 49,34 % 0,15 % 0,64 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF