PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

111,39 mil. EUR

ISIN

LU0823403356

Posledná jednotková cena (k 6.2.2017)

115.59 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,32 % 21,67 % 44,65 % 2,47 % -0,25 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF