Navigácia

FF - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond investuje predovšetkým do podnikových dlhopisov investičného stupňa denominovaných v čínskej mene renminbi (RMB). Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych široko diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovými pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0740036131

Posledná jednotková cena (k 16.3.2019)

13.5000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,28 % 9,85 % 8,00 % 2,57 % 6,61 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF