Navigácia

FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Dlhodobé zhodnotenie kapitálu prostredníctvom investovania hlavne do majetkových cenných papierov spoločností registrovaných alebo vykonávajúcich svoju hlavnú podnikateľskú činnosť  v oblasti Latinskej Ameriky.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0592650328

Posledná jednotková cena (k 21.8.2019)

8.7700 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-7,00 % -2,12 % 17,72 % 4,39 % 0,09 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF