Navigácia

Amundi Funds II - Russian Equity - USD

Informácie o fonde

Popis fondu
Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré sú zaregistrované, majú hlavné sídlo, alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v Rusku.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
AMUNDI FUNDS II Amundi Funds II - Russian Equity - USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0574786918

Posledná jednotková cena (k 17.6.2019)

69.3400 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
8,29 % 19,45 % 21,80 % 17,94 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF