Navigácia

NN (L) US Factor Credit-X Cap USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) US Factor Credit-X Cap USD Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0546914838

Posledná jednotková cena (k 28.3.2020)

1222.4300 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
-8,79 % -3,99 % 3,16 % 2,10 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF