Navigácia

NN (L) US Factor Credit-P CAP USD

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond primárne investuje do diverzifikovaného portfólia dlhopisov USA denominovaných v amerických dolároch. Investujeme do štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov s vysokou kvalitou (s ratingom AAA až BBB-). V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Barclays US Aggregate. Investičné rozhodnutia sú založené na našom názore na vývoj úrokovej sadzby, našej vyhliadke v rôznych krajinách a našom názore na podnikové dlhopisy a cenné papiere kryté hypotékami (cenné papiere, ktorých hodnota a platby výnosov sú odvodené z a kolateralizované (alebo "kryté") hypotékami). Investičný proces je založený na rozsiahlej analýze makrohospodárstva, trhovej situácie a na údajoch z našich modelov. Na účel kontroly rizika vo fonde uplatňujeme prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) US Factor Credit-P CAP USD Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0546914754

Posledná jednotková cena (k 28.3.2020)

1242.9700 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-8,79 % -3,94 % 3,26 % 2,20 % 1,44 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF