Navigácia

NN (L) Health Care-P Cap EUR (hedged ii)

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Health Care-P Cap EUR (hedged ii) Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0546688564

Posledná jednotková cena (k 27.5.2019)

658.4500 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok
1,50 % -3,02 % 3,39 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF