Navigácia

FTIF-Franklin U.S. Government Fund-A (acc)USD

Informácie o fonde

Popis fondu
Investičným cieľom fondu je dosiahnutie výnosu pri zachovaní bezpečnosti hlavne prostredníctvom investovania do dlhových cenných papierov vydaných a garantovaných vládou Spojených štátov amerických a jej agentúrami.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin U.S. Government Fund-A (acc)USD Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0543330301

Posledná jednotková cena (k 28.3.2020)

11.7800 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
1,12 % 2,35 % 5,35 % 2,40 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF