Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Eq - CZK

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
AMUNDI FUNDS II Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Eq - CZK Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0510268534

Posledná jednotková cena (k 23.5.2018)

439.6900 CZK

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
4,28 % 2,66 % -3,74 % -1,75 % -2,32 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU