PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY-CZK

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Pioneer Funds PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY-CZK Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0510268534

Posledná jednotková cena (k 23.9.2017)

443.1200 CZK

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,15 % -3,28 % 7,36 % 0,19 % -0,04 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU