Navigácia

FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0496367763

Posledná jednotková cena (k 17.8.2019)

6.1200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
8,32 % 29,66 % 54,94 % -6,84 % 2,57 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF