Navigácia

FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0496367763

Posledná jednotková cena (k 9.4.2020)

5.2700 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-4,70 % -12,46 % 9,54 % -7,03 % 2,44 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF