Navigácia

FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0496367763

Posledná jednotková cena (k 22.11.2019)

5.7500 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,95 % 33,41 % 41,63 % -0,69 % 5,26 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF