FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0496367417

Posledná jednotková cena (k 18.1.2017)

5.13 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
23,91 % -17,66 % 83,57 % 2,89 % -13,37 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF