FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0496367417

Posledná jednotková cena (k 6.2.2017)

5.39 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
9,33 % -14,44 % 59,74 % 4,52 % -13,47 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF