FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond sa snaží o zhodnotenie kapitálu investovaním minimálne 80% svojich aktív do cenných papierov spoločností po celom svete, ktoré sa zaoberajú ťažbou, spracovaním a predajom zlata a iných vzácnych kovov ako platina, paládium a striebro. Druhoradým cieľom fondu je jeho pravidelný výnos.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0496367417

Posledná jednotková cena (k 1.2.2018)

4.4800 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-0,22 % -2,40 % -14,83 % 3,00 % -10,72 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU