FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0496367417

Posledná jednotková cena (k 10.5.2017)

4.57 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-12,62 % -9,33 % -8,78 % -2,62 % -10,83 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Informácie o smernici MIFID