Navigácia

BNP Paribas Funds Climate Impact-Classic Capitalisation

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds Climate Impact-Classic Capitalisation Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0406802339

Posledná jednotková cena (k 16.11.2019)

204.0700 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
5,87 % 11,06 % 22,19 % 9,55 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF