Navigácia

BNP Paribas Funds Climate Impact-Classic Capitalisation

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds Climate Impact-Classic Capitalisation Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0406802339

Posledná jednotková cena (k 27.2.2020)

208.9800 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
-1,92 % 15,16 % 16,20 % 7,78 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF