Navigácia

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth - EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Tento Podfond sa snaží o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov emitentov, ktorí sú zaregistrovaní, majú hlavné sídlo, alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v USA. Podfond využíva „rastový“ štýl riadenia a snaží sa investovať u emitentov s vyšším ako priemerným potenciálom rastu výnosov.Investičný proces podporuje fundamentálny výskum.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
AMUNDI FUNDS II Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth - EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0353248106

Posledná jednotková cena (k 13.12.2018)

232.3100 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-3,13 % 1,01 % 6,85 % 8,09 % 13,97 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU