Navigácia

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth - EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Tento Podfond sa snaží o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov emitentov, ktorí sú zaregistrovaní, majú hlavné sídlo, alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v USA. Podfond využíva „rastový“ štýl riadenia a snaží sa investovať u emitentov s vyšším ako priemerným potenciálom rastu výnosov.Investičný proces podporuje fundamentálny výskum.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
AMUNDI FUNDS II Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth - EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0353248106

Posledná jednotková cena (k 17.6.2019)

260.8500 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,55 % 16,78 % 11,54 % 13,58 % 14,51 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF