Navigácia

Amundi Funds II - Russian Equity - EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré sú zaregistrované, majú hlavné sídlo, alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v Rusku.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
AMUNDI FUNDS II Amundi Funds II - Russian Equity - EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0346424434

Posledná jednotková cena (k 20.4.2019)

57.2800 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
2,65 % 11,57 % 21,10 % 14,66 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF