Navigácia

NN (L) Health Care-X Cap EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Health Care-X Cap EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0341736642

Posledná jednotková cena (k 17.6.2019)

795.2800 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok
2,97 % 3,30 % 7,14 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF