Navigácia

NN (L) Food & Beverages-X Cap EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Food & Beverages-X Cap EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0332193779

Posledná jednotková cena (k 21.8.2019)

2201.9900 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
1,89 % 10,09 % 11,19 % 2,13 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF