Navigácia

NN (L) Food & Beverages-X Cap EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Food & Beverages-X Cap EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0332193779

Posledná jednotková cena (k 27.5.2019)

2114.3300 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok
1,92 % 6,49 % 9,95 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF