Navigácia

NN (L) Smart Connectivity-P Cap EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Smart Connectivity-P Cap EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0332192961

Posledná jednotková cena (k 9.4.2020)

1281.0000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
3,44 % -4,77 % 0,44 % 7,65 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF