Navigácia

NN (L) Information Technology-P Cap EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Information Technology-P Cap EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0332192961

Posledná jednotková cena (k 21.8.2019)

1326.5600 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
-2,07 % 11,65 % 8,49 % 16,42 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF