PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Tento Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré sú zaregistrované, majú hlavné sídlo, alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v krajinách Latinskej Ameriky. Úplné investičné ciele nájdete v Prospekte.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Pioneer Funds PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0313649492

Posledná jednotková cena (k 10.3.2017)

40.96 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-1,89 % 18,55 % 31,24 % 5,61 % -5,32 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF