PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Tento Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré sú zaregistrované, majú hlavné sídlo, alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v krajinách Latinskej Ameriky. Úplné investičné ciele nájdete v Prospekte.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Pioneer Funds PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0313649492

Posledná jednotková cena (k 17.11.2017)

40.9800 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-7,05 % -5,01 % 15,89 % 2,85 % -2,24 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU