Navigácia

FTIF-Franklin Strategic Income Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Cieľom fondu je zabezpečovanie vysokej úrovne bežného výnosu, ako aj dlhodobého zhodnotenia kapitálu prostredníctvom investovania do dlhových cenných papierov na celom svete, vrátane rozvíjajúcich sa trhov.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Strategic Income Fund-A(acc)EUR Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

3 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0300742896

Posledná jednotková cena (k 21.8.2019)

14.5300 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,25 % 6,29 % 9,91 % 3,46 % 5,06 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF