FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Cieľom fondu je zhodnocovanie kapitálu a dosahovanie výnosu prostredníctvom investovania do majetkových a dlhových cenných papierov spoločností, ktoré vykonávajú podstatnú časť svojich aktivít v sektore prírodných zdrojov na rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa trhoch.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0300741732

Posledná jednotková cena (k 19.4.2018)

6.0100 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
9,87 % 8,68 % -4,30 % -7,23 % -1,34 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU