FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0300736062

Posledná jednotková cena (k 18.1.2017)

7.39 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,93 % 9,64 % 59,75 % -8,06 % -5,84 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF