FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0300736062

Posledná jednotková cena (k 22.11.2017)

6.5500 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,00 % -1,50 % -6,56 % -9,74 % -5,43 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU