FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0300736062

Posledná jednotková cena (k 1.2.2018)

7.4000 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
3,35 % 15,09 % 1,09 % 0,45 % -4,97 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU