Navigácia

PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0283417250

Posledná jednotková cena (k 17.6.2019)

504.7000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
8,34 % 11,07 % 19,52 % 8,30 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF