Navigácia

BNP Paribas Funds Latin America Equity-Classic EUR Cap

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds Latin America Equity-Classic EUR Cap Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0283417250

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

505.9700 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
0,42 % 0,52 % 5,92 % -0,13 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF