Navigácia

PARVEST BOND WORLD EMERGING-Classic EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST BOND WORLD EMERGING-Classic EUR Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0282274348

Posledná jednotková cena (k 17.8.2019)

422.0800 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,26 % 7,51 % 13,18 % 3,85 % 6,56 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF