Navigácia

PARVEST EQUITY BRAZIL Classic EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY BRAZIL Classic EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0281906387

Posledná jednotková cena (k 21.1.2019)

95.6500 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok
14,05 % 20,85 % 4,71 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU