Navigácia

PARVEST EQUITY BRAZIL Classic EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY BRAZIL Classic EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0281906387

Posledná jednotková cena (k 21.8.2019)

96.9400 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
-7,76 % -0,51 % 36,92 % 8,10 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF