Navigácia

PARVEST EQUITY BRAZIL Classic EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY BRAZIL Classic EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0281906387

Posledná jednotková cena (k 17.8.2019)

97.1400 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
-7,53 % -2,62 % 31,77 % 7,79 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF