Navigácia

BNP Paribas Funds Brazil Equity-Classic EUR Capitalisation

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds Brazil Equity-Classic EUR Capitalisation Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0281906387

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

98.8400 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
0,28 % 8,82 % 16,71 % 4,38 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF