Navigácia

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity-P Cap EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity-P Cap EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0273690221

Posledná jednotková cena (k 20.4.2019)

585.7900 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok
3,52 % 8,00 % 18,08 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF