Navigácia

NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0273689645

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

296.3300 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
-0,60 % 3,86 % 12,66 % 1,83 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF