Navigácia

NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0273689215

Posledná jednotková cena (k 16.11.2019)

728.8500 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
3,74 % 9,65 % 22,82 % 10,21 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF