PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

171,70 mil. USD

ISIN

LU0265268689

Posledná jednotková cena (k 18.1.2017)

83.70 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
4,56 % 26,74 % 80,41 % 0,47 % 3,02 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF