PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

125,89 mil. USD

ISIN

LU0265268689

Posledná jednotková cena (k 25.7.2017)

80.7300 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
6,50 % -3,90 % 23,86 % 0,17 % 2,84 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID