PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0265268689

Posledná jednotková cena (k 23.9.2017)

89.6800 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
7,09 % 9,25 % 27,88 % 6,89 % 2,35 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU