Navigácia

BNP Paribas Funds Brazil Equity-Classic Capitalisation

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds Brazil Equity-Classic Capitalisation Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0265266980

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

110.1000 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,45 % 7,80 % 13,09 % 5,23 % 0,67 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF