PARVEST EQUITY BRAZIL

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY BRAZIL Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

210,81 mil. USD

ISIN

LU0265266980

Posledná jednotková cena (k 24.7.2017)

95.6100 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
12,58 % 0,53 % 14,68 % -9,32 % -4,56 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID