PARVEST EQUITY BRAZIL

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY BRAZIL Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

205,73 mil. USD

ISIN

LU0265266980

Posledná jednotková cena (k 18.1.2017)

92.25 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
15,98 % 11,33 % 96,50 % -4,30 % -8,97 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF