PARVEST EQUITY BRAZIL

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY BRAZIL Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

221,04 mil. USD

ISIN

LU0265266980

Posledná jednotková cena (k 6.2.2017)

96.02 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
7,73 % 11,95 % 89,02 % -1,93 % -9,43 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF