PARVEST EQUITY BRAZIL

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY BRAZIL Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

222,55 mil. USD

ISIN

LU0265266980

Posledná jednotková cena (k 10.5.2017)

96.38 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,74 % 14,48 % 32,24 % -7,29 % -6,52 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID