Navigácia

FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Fabio Ricelli vyberá akcie s tendenciou rastu a svoj kapitál riadi prístupom zdola nahor. Investuje do európskych spoločností, ktoré obchodujú pod svojou skutočnou hodnotou, a zameriava sa na tie spoločnosti, ktorých dlhodobý rastový potenciál je nesprávne ocenený na trhu. Fabio kladie dôraz na štrukturálne, skôr ako cyklické, hnacie sily rastu a zameriava sa radšej na tie parametre, ktoré sú endogénne k spoločnosti, a nie na tie, ktoré závisia od vonkajších faktorov. Vždy si zvolí dlhodobú investičnú perspektívu a obrat jeho portfólia je zvyčajne nízky.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0261959422

Posledná jednotková cena (k 9.4.2020)

26.1400 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-2,50 % -1,80 % 1,87 % 7,38 % 6,13 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF