Navigácia

FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond investuje predovšetkým do vysoko výnosových podnikových dlhopisov denominovaných v amerických dolároch. Dôraz sa kladie na selekciu mena metódou zdola nahor, hĺbkovú previerku a na zabezpečenie adekvátnej likvidity. Fond je vysoko diverzifikovaný a udržuje si obmedzený rámec emitenta a sektorový obmedzený rámec, pre lepšie spravovanie koncentrácie rizík v rámci amerického vysoko výnosového trhu. Správca si udržuje istú mieru flexibility pre investovanie do neindexových (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvýšenia výkonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičným cieľom bola aj naďalej prvoradá.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

3 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0261953904

Posledná jednotková cena (k 27.5.2019)

24.4600 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-0,93 % 7,37 % 9,64 % 6,60 % 8,29 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF