Navigácia

FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Hilary Natoff vyberá akcie metódou zdola nahor. Uprednostňuje spoločnosti, ktoré obchodujú s príťažlivými hodnotami, ale zároveň ponúkajú nadpriemerný rast v pomere k spoločnostiam s podobným zameraním. Zameriava sa na podniky so schopnosťou tvoriť ceny, s unikátnymi výrobkami, s výrazným vývojom, pričom sa tlaku regulačných cien vystavujú len minimálne. Na základe Hilarinho posudku potenciálneho rastu sa určuje výška kapitálových účastí, ako aj ich dopad na rizikovú zložku portfólia.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0261952419

Posledná jednotková cena (k 21.8.2019)

30.6100 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,90 % 8,51 % 10,27 % 9,15 % 11,04 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF