Navigácia

FF - Global Infrastructure Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Aditya Shivram vyberá akcie metódou zdola nahor. Obvykle hľadá spoločnosti so zvýšenými výnosmi, ktoré sa neodrážajú na ich hodnote. Uprednostňuje relatívne stabilné podnikanie s dobrou tvorbou peňažného toku. Pri posudzovaní potenciálnych výnosov Aditya uplatňuje makroekonomické prekrývanie, pričom prihliada na kľúčové trhy spoločnosti a aktívne porovnávanie predpokladov. Portfólio je zamerané na presvedčivé predstavy, pričom výška podielu závisí od jeho presvedčenia.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Global Infrastructure Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0261951957

Posledná jednotková cena (k 27.5.2019)

18.4000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-2,02 % 3,90 % 10,25 % 0,07 % 4,03 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF