Navigácia

FF - Asia Focus Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Pán Dhananjay využíva základný prístup výberu akcií „zdola nahor“, pričom sa zameriava na rozpoznanie vysokokvalitných spoločností s trvalými vyhliadkami rastu, ktoré sú obchodované s atraktívnym zhodnotením. Snaží sa identifikovať spoločnosti, ktoré môžu generovať vysoké výnosy, po nejakú dobu si ich udržať a reinvestovať ich späť s atraktívnou mieru návratnosti. Dáva prednosť spoločnostiam so silnými strednodobými výhľadmi, ktoré zostali trhom nepovšimnuté. Favorizuje predovšetkým akcie s hodnoteniami, ktoré sa nespájajú so strednodobými až dlhodobými základmi z dôvodu krátkodobých trhových záujmov. Takisto uprednostňuje cyklické akcie, ktoré sú obchodované pri nižšom hodnotení ako je ich historický priemer, kde sa ich základy začínajú zlepšovať. Pán Dhananjay kladie dôraz na riadenie a správu spoločnosti a riadenie kvality, keďže to je obzvlášť dôležité v niektorých rozvíjajúcich sa trhoch Ázie, kde je potrebné sledovať štandardy riadenia a správy podnikov a orientovanie vedenia spoločnosti na záujmy menšinových akcionárov.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Asia Focus Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0261946445

Posledná jednotková cena (k 16.11.2019)

29.5000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,83 % 6,69 % 18,43 % 11,68 % 8,94 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF