Navigácia

FTIF-Templeton Global Bond Fund-N(acc)EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Templeton Global Bond Fund-N(acc)EUR Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

3 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0260870588

Posledná jednotková cena (k 21.1.2019)

25.3000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
2,26 % 5,42 % 8,03 % 2,66 % 4,05 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU