Navigácia

FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Cieľom fondu je zabezpečovanie zhodnotenia kapitálu tým, že najmenej dve tretiny svojich aktív investuje do majetkových cenných papierov, pri ktorých sa očakáva zisk z vývoja, pokroku a využitia technológií.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0260870158

Posledná jednotková cena (k 17.6.2019)

19.3100 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-1,88 % 25,63 % 10,41 % 24,44 % 21,26 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF