Navigácia

FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Cieľom fondu je zabezpečovanie zhodnotenia kapitálu tým, že najmenej dve tretiny svojich aktív investuje do majetkových cenných papierov, pri ktorých sa očakáva zisk z vývoja, pokroku a využitia technológií.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0260870158

Posledná jednotková cena (k 9.4.2020)

20.8700 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
8,13 % 5,40 % 7,17 % 16,81 % 14,49 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF