Navigácia

FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Cieľom fondu je zhodnocovanie kapitálu prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov amerických emitentov, ktoré majú udržateľné rastové charakteristiky a spĺňajú kritéria ocenenia a kvality. Zahŕňa to spoločnosti s malou, strednou a aj veľkou kapitalizáciou, ktoré majú silný rastový potenciál a reprezentujú širokú škálu sektorov s výnimočne vysokým potenciálom rastu, skrývajúcim inovatívne, rýchlo rastúce spoločnosti.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0260869739

Posledná jednotková cena (k 27.2.2020)

18.3600 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,00 % 11,21 % 22,24 % 14,19 % 10,58 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF