Navigácia

NN (L) Global Real Estate-X (EUR)

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond investuje do realitných spoločností založených, kótovaných alebo s ktorými sa obchoduje na burzách cenných papierov po celom svete. Zahŕňajú spoločnosti, ktorých hlavný príjem alebo činnosť je prepojená s nehnuteľným majetkom, správou a/alebo rozvojom. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku 10/40 GPR 250 Global Net Index. Snažíme sa zvýšiť hodnotu fondu výberom akcií na základe dôkladnej analýzy spoločnosti. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Global Real Estate-X (EUR) Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0250183208

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

1552.3400 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,07 % 8,54 % 19,38 % 3,61 % 5,48 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF