Navigácia

NN (L) Global Real Estate-P Dis EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Global Real Estate-P Dis EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0250173662

Posledná jednotková cena (k 25.4.2019)

274.3200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok
-0,37 % 5,46 % 13,23 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF